l.p.
imię i nazwisko
stanowisko
1.
lek. wet. Krzysztof Kosiński
Powiatowy Lekarz Weterynarii
2.
lek. wet. Anna Kapturska
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
Dział bezpieczeństwa żywności
 
3.
inż. Anna Jaśkiewicz - zastępstwo w dziale bezpieczeństwa żywności
4.
lek. wet. Janusz Wujkowski
Dział zdrowia i ochrony zwierząt
5.
inż. Natalia Ławińska - Meszyńska
6.
mgr inż. Joanna Pawłowska
inspektor weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt i CC
7.
wakat
inspektor weterynaryjny ds. dobrostanu zwierząt
8.
mgr inż. Agnieszka Wilińska
inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
9.
lic. Danuta Trzebuchowska
specjalista
10.
Anna Witek
referent
11.
mgr Ewa Łukasik
główna księgowa
12.
mgr Justyna Kluga
starszy specjalista